scoren op de schaal van de snijhand

UBES - Wilmar Schaufeli- scoren op de schaal van de snijhand ,aangetroffen op de drie dimensies van de Maslach Burnout Inventory (MBI) – de meest gebruikte vragenlijst om burnout te meten (Maslach, Jackson & Leiter, 1996). Dit betekent dat een lage score op de uitputtings- en de distantie-schaal en een hoge score op de competentie-schaal van de MBI een indicatie zouden vormen voor bevlogenheid.BDI-II-NL: Beck Depression Inventory - Second Edition ...De Nederlandse versie van de Beck Depression Inventory-second editon (BDI-II-NL) is de opvolger van de voor het Nederlandse taalgebied verouderde BDI uit 1961. Het is een handzame 21-item zelfrapportagelijst voor het meten van de aanwezigheid en de mate van depressieve klachten overeenkomstig de DSM-IV criteria.Snijbestendige handen nodig? | CoolSafety

Showa Aegis 230. Dé beschermende hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet, snijrisico's en schuren! 15,- 9, 50 excl. btw. Bekijk voorraad status. In winkelwagen. 16085 1. Best Aegis Snijbestendig 250 KVS 4 Groen/Zwart. Beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en schuren, met optimale, duurzame grip. 9, 95 excl. btw.

Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS) | Hulpgids

De ernst van OCS wordt gemeten met de Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) . Een score van 0-7 wordt beschouwd als subklinisch, 8-15 als mild, 16-23 als matig, 24- 31 als ernstig en, 32-40 als extreem ernstig. Een reductie van 25-35% op de Y-BOCS …

Diagnostiek en gebruik meetinstrumenten ASS - Richtlijn ...

Voor de vormgeving van de zorg is het van belang de individuele sterke en zwakke kanten van het kind en diens systeem in kaart te brengen. Dit levert aanknopingspunten op voor de vorm van begeleiding of behandeling die het best aansluit bij de specifieke behoeften en noden van het kind en diens directe omgeving.

De Schok Verwerkingslijst (SVL)

De schaal is gevoeling voor veranderingen, bijvoorbeeld als gevolg van natuurlijk beloop of behandeling. Voor een globale indruk van de ernst van de verwerkingsreacties worden de itemscores opgeteld voor een totaalscore. 0 – 8 subklinisch. 9 – 25 milde reactie. 26 – 43 forse reactie >43 ernstige reactie

BDI-II-NL: Beck Depression Inventory - Second Edition ...

De Nederlandse versie van de Beck Depression Inventory-second editon (BDI-II-NL) is de opvolger van de voor het Nederlandse taalgebied verouderde BDI uit 1961. Het is een handzame 21-item zelfrapportagelijst voor het meten van de aanwezigheid en de mate van depressieve klachten overeenkomstig de DSM-IV criteria.

Welke schalen kun je gebruiken? - Claudia De Graauw

Je kunt een schaal uitgebreider maken naar 7, maar dat geeft de illusie van meer onderscheid, terwijl je dat niet kunt duiden. Omdat deze schaal heel veel gebruikt wordt, begrijpen respondenten, maar ook de lezers van je onderzoek deze schaal. Met de …

Pijnscore meten (NRS-score) - Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

De NRS-score (Numeric Rating Scale), soms ook wel VAS-score (Visuele Analoge Schaal) genoemd, is een meetinstrument om pijn te scoren. De NRS is een schaal van 0 – 10. De NRS is een meetlint met boze en blije gezichten (voornamelijk gebruikt bij kinderen). Op deze schaal staat 0 voor geen pijn en 10 voor de meest ernstige pijn die u zich kunt ...

MMPI-2 scoring with Nijmegen Rapport sample

score (Sc). Bovendien heeft 4.4% van de vrouwen in de steekproef van vrouwelijke patiënten een top op de Sc-schaal bij een T-score van 65 of hoger maar slechts 1.7% heeft hoogste piekscores op de Sc-schaal. De configuratie van haar verhoogde MMPI-2 profiel (6-8/8-6) komt voor bij 1.9% van de vrouwen in de NCS steekproef van poliklinische ...

Schaal van Kardasjov - Wikipedia

De schaal van Kardasjov is een door de Russische astronoom Nikolaj Kardasjov voorgestelde indeling voor de technologische ontwikkeling van beschavingen.. Schaal. In de originele versie heeft de schaal drie categorieën, waarin beschavingen op basis van hun energieproductie ingedeeld worden: . Type I: De beschaving is in staat alle op een planeet beschikbare energie …

Test review ASEBA (CBCL, TRF en YSR) | Moniek Coorn-Baaij

02-10-2011·Informatie van de testuitgever De ASEBA omvat meerdere vragenlijsten. Zo is er een versie voor jongerne (YSR), ouders (CBCL) en leerkrachten (TRF). De informanten kunnen op 20 vragen over vaardigheden informatie geven over activiteiten, sociale contacten en schoolwerk. De vragenlijsten hebben 118 specifieke vragen over emotionele en …

Schaal voor verstaanbaarheid in de context: Nederlands

Deze versie van de Schaal voor Verstaanbaarheid in de Context mag gekopieerd worden. (This version of the Intelligibility in Context Scale can be copied.) Intelligibility in Context Scale is licensed under a Creative Commons Attribution‐NonCommercial‐NoDerivs 3.0 Unported License.

Welke schalen kun je gebruiken? - Claudia De Graauw

01-09-2018·Je kunt een schaal uitgebreider maken naar 7, maar dat geeft de illusie van meer onderscheid, terwijl je dat niet kunt duiden. Omdat deze schaal heel veel gebruikt wordt, begrijpen respondenten, maar ook de lezers van je onderzoek deze schaal. Met de vijfpuntsschaal kun je een scala aan stellingen voorleggen die gezamenlijk iets meten.

BIG FIVE BIGFIVE PERSOONLIJKHEIDSMODELLEN NEO-PI-R …

Mensen die hoog scoren op de E-schaal zijn sociale mensen in die zin dat ze graag in het gezelschap van anderen vertoeven en van gezelligheid houden. Ze zijn vaak assertiever, spraakzamer en actiever dan introverten.

Braden Scale – Meetinstrumenten in de zorg

Braden Scale. De BRADENschaal is een instrumenten waarmee het risico op ontwikkelen van decubitus wordt vastgesteld. De schaal bestaat uit 6 items: zintuigelijke waarneming, vochtigheid van huid, mate van activiteit, mate van mobiliteit, voedingstoestand en de mate van schuif- en wrijvingskrachten.

Braden Scale – Meetinstrumenten in de zorg

Braden Scale. De BRADENschaal is een instrumenten waarmee het risico op ontwikkelen van decubitus wordt vastgesteld. De schaal bestaat uit 6 items: zintuigelijke waarneming, vochtigheid van huid, mate van activiteit, mate van mobiliteit, voedingstoestand en de mate van schuif- en wrijvingskrachten.

Bayley-III-NL | Bayley Scales of Infant and Toddler ...

Voor de inhoud van de Complete Set, Klik hier Doel De Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-NL (Bayley-III-NL), opvolger van de BSID-II-NL, is een instrument om het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen in kaart te brengen en om kinderen met een ontwikkelingsachterstand te identificeren.

BDI-II-NL: Beck Depression Inventory - Second Edition ...

De Nederlandse versie van de Beck Depression Inventory-second editon (BDI-II-NL) is de opvolger van de voor het Nederlandse taalgebied verouderde BDI uit 1961. Het is een handzame 21-item zelfrapportagelijst voor het meten van de aanwezigheid en de mate van depressieve klachten overeenkomstig de DSM-IV criteria.

Glasgow Coma Scale (GCS) KEY - Belgium

De schaal van Glasgow, of Glasgowscore (Glasgow coma scale, GCS), is een indicator van de bewustzijnstoestand. Deze schaal werd ontwikkeld door G. Teasdale en B. Jennet aan het instituut voor neurologie van Glasgow (vandaar de naam). Deze score hangt nauw samen met ernst (stratificatie van het risico op complicaties

2.2. PEDro-P schaal - evidence-based handelen toepassingen

Opdracht Studenten van de Arteveldehogeschool leren de informatie uit deze screencast toepassen in het practicum van Mevr. Van Ranst.

Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS) | Hulpgids

De ernst van OCS wordt gemeten met de Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) . Een score van 0-7 wordt beschouwd als subklinisch, 8-15 als mild, 16-23 als matig, 24- 31 als ernstig en, 32-40 als extreem ernstig. Een reductie van 25-35% op de Y-BOCS …

Schaal voor verstaanbaarheid in de context: Nederlands

Deze versie van de Schaal voor Verstaanbaarheid in de Context mag gekopieerd worden. (This version of the Intelligibility in Context Scale can be copied.) Intelligibility in Context Scale is licensed under a Creative Commons Attribution‐NonCommercial‐NoDerivs 3.0 Unported License.

Handleiding BAT - versie 2 - Burnout Assessment Tool

De BAT is samengesteld op basis van de interviews en de analyse van de vragenlijsten en bestaat uit vier dimensies of subschalen: (1) uitputting (8 items), mentale distantie (5 items), emotionele ontregeling (5 items) en cognitieve ontregeling (5 items). Daarnaast bestaat er een verkorte versie van 12 items alsmede een algemene versie

Visual Analogue Scale – Meetinstrumenten in de zorg

Het dient enkel als indicatie voor het gebruik van de VAS-schaal. Korte beschrijving: De Visual Analogue Scale is een aspecifieke meetschaal, bestaande uit een horizontale of een verticale lijn. De meest gebruikelijke lengte van de lijn is 100 mm lang. Aan de linker of onderste kant staat de minimumscore, aan de rechter of bovenste kant staat de maximumscore.

2.2. PEDro-P schaal - evidence-based handelen toepassingen

Opdracht Studenten van de Arteveldehogeschool leren de informatie uit deze screencast toepassen in het practicum van Mevr. Van Ranst.